Barcelona snapshots

Participació amb Pòster

Informació General

La participació amb pòsters ja està oberta.

 • Data límit d'enviament de propostes: 20 de Febrer de 2018
 • El pòster ha d'estar escrit en idioma anglès.
 • Només es podran enviar un màxim de quatre pòsters per primer autor.
 • El primer autor ha d'estar inscrit al simposi (modalitat presencial).
 • Hi haurà un màxim de 10 autors per cada pòster.
 • El jurat estarà compost per tres membres del Comitè Científic: un president, dos vocals.
 • La participació suposa l'acceptació de les bases i la decisió serà inapel·lable.

Enviament de Pòsters

enviament poster

Premis

Premi al millor pòster
1000 €
Premi al segon millor pòster
500 €
Premi al tercer millor pòster
Inscripció a
Controvèrsies 2019
 • Els criteris de valoració que premiarà el jurat seran: originalitat, presentació, aplicació, metodologia i rellevància científica.
 • Els premis es lliuraran a favor del primer autor.
 • Es contactarà amb el primer autor de cada pòster guanyador el dissabte al matí.
 • Per rebre el premi com a mínim un dels autors ha d'estar obligatòriament a la sala en l'acte de cloenda. Si no és així, es considerarà que renuncia al premi i aquest s'atorgarà al següent classificat.

Normativa de presentació del Pòster

No hi haurà defensa del pòster. El comitè avaluador revisarà els mateixos durant el transcurs del simposi..

Confecció del pòster:
 • El pòster ha d'estar escrit en idioma anglès.
Enviament de la proposta de pòster:
 • La proposta ha de contenir obligatòriament: autors, afiliacions, emails (de cada autor), telèfon de contacte, keywords i abstract.
 • L'abstract ha de ser de màxim 300 paraules, estructurat en: "Objectius", "Mètodes", "Resultats" (amb dades ja processades) i "Conclusions".
 • Enviar la proposta via la plataforma d'enviament de pósters: LINK.
 • Per a qualsevol dubte relatiu als póòsters contactar amb poster@controversiasbarcelona.org
 • Data límit d'enviament de propostes: 20 de Febrer de 2018
Acceptació del pòster:
 • Es notificarà l'acceptació abans del 1 de març via email al primer autor.
 • Per a l'acceptació definitiva de la proposta és imprescindible que el primer autor tingui formalitzada la seua inscripció en el simposi.
Drets i responsabilitats:
 • El primer autor accepta la total responsabilitat sobre el contingut, enviament i presentació de l'abstract.
 • Fins que el pòster no sigui acceptat, els autors retenen tots els drets d'autor.
 • Un cop el pòster és acceptat, els autors autoritzen a l'organització del simposi a publicar el seu contingut en qualsevol mitjà imprès o electrònic que creguin convenient relacionat amb el Simposi Internacional sobre Controvèrsies i Actualitzacions en Psiquiatria.
 • Els autors han de declarar qualsevol interès comercial relacionat amb el contingut del seu pòster.
Certificat:
 • Es lliurarà un certificat de pòster digitalitzat via email a tots els autors que certifica la participació via pòster al simposi..

Si vol fer alguna consulta relacionada amb aspectes tècnics no dubti en contactar amb nosaltres a través de l'email poster@controversiasbarcelona.org.