Barcelona snapshots

Promotional toolkit

Logo

Download the logo:

Logo Symposium Controversias Barcelona   Download Logo

Banner

Download the banners:

Banner International Symposium Controversies Psychiatry Barcelona   Download Banner 2024 [ENG]

Banner International Symposium Controversies Psychiatry Barcelona   Download Banner 2024 [ENG]

Programmes

Download programme flyers of the International Symposium on Controversies in Psychiatry:

Programme 2024 [TBR]

programme International Symposium on Controversies in Psychiatry Barcelona   Download Programme 2023 [.PDF]

programme International Symposium on Controversies in Psychiatry Barcelona   Download Programme 2021 [.PDF]

programme International Symposium on Controversies in Psychiatry Barcelona   Download Programme 2020 [.PDF]

programme International Symposium on Controversies in Psychiatry Barcelona   Download Programme 2019 [.PDF]

programme International Symposium on Controversies in Psychiatry Barcelona   Download Programme 2018 [.PDF]

programme International Symposium on Controversies in Psychiatry Barcelona   Download Programme 2017 [.PDF]